عنوان
عنوان
عنوان

پیشنهادات ویژه ما

افزوده شد
٪15
Machine Learning Yearning دانلود کتاب

Machine Learning Yearning دانلود کتاب

7,000 تومان

6,000 تومان
افزوده شد
٪29
practical statistics for data scientiSts دانلود کتاب

practical statistics for data scientiSts دانلود کتاب

7,000 تومان

5,000 تومان

آخرین محصولات سایت

افزوده شد
٪15
Machine Learning Yearning دانلود کتاب

Machine Learning Yearning دانلود کتاب

7,000 تومان

6,000 تومان
افزوده شد
٪29
practical statistics for data scientiSts دانلود کتاب

practical statistics for data scientiSts دانلود کتاب

7,000 تومان

5,000 تومان

آخرین محصولات به روز شده

افزوده شد
٪29
Marc Levinson The_Box دانلود کتاب

Marc Levinson The_Box دانلود کتاب

7,000 تومان

5,000 تومان
افزوده شد
٪15
kurt_vonnegut Hocus Pocus دانلود کتاب

kurt_vonnegut Hocus Pocus دانلود کتاب

7,000 تومان

6,000 تومان
افزوده شد
٪15
Man’s Search for Meaning دانلود کتاب

Man’s Search for Meaning دانلود کتاب

7,000 تومان

6,000 تومان